Artikler

Her på siden er der mulighed for at læse artikler, jeg finder relevante i forhold til at have Familielivet i fokus. Blandt andet vil jeg lægge artikler ind, hvor jeg bliver brugt som ekspert. På nuværende tidspunkt er det hovedsageligt i VORES BØRN.

Når dit barn bliver besat

Hermed citeret i VORES BØRN, i en artikel der handler om når dit barn får/har en særlig interesse for noget.

http://voresborn.dk/tumling/naar-dit-barn-bliver-besat

Vejlemessen, DGI-huset Vejle, lørdag d. 28. februar og søndag d. 1. marts

Hermed mulighed for et mindre indblik i hvad Vejlemessen bød på i weekenden, hvor jeg var at finde søndag og sidst i dette indslag.

http://vafo.dk/article/20150301/ARTIKLER/150309955/1162 

Vejleposten – Ugeavisen Vejle – Onsdag d. 18. februar 2015

http://vafo.dk/article/20150217/ARTIKLER/150219354

http://vafo.dk/article/20150217/ARTIKLER/150219356

http://vafo.dk/article/20150217/ARTIKLER/150219355

Storesøskende får lov at bestemme babys navn

Hermed citeret i VORES BØRN! Mente dog at det var puslepuden, de ældre søskende kunne have indflydelse på…

http://voresborn.dk/gravid/familieliv-og-parforhold/9457-storesoskende-far-lov-at-bestemme-babys-navn

 

Hvordan takler jeg det, når mit barn er vred

Hermed citeret i VORES BØRN, i en artikel der handler om hvordan forældre kan handle når børn er vrede og kede af det…

Tager børn skade af forældres aggressioner?

Jeg er blevet spurgt, hvad min holdning er til denne artikel…

http://www.kristeligt-dagblad.dk/liv-sj%C3%A6l/b%C3%B8rn-tager-ikke-skade-af-for%C3%A6ldres-aggressioner 

Til det, vil jeg svare som følger; Jeg er af den mening at ”hele mennesker” har et bredt spekter af følelser – og ja nogle kan virke negative og ikke mindst skræmmende, på andre mennesker, men alle følelser er faktisk okay. Nogle voksne, kan have rigtig svært ved at være sammen med børn (og voksne), som formår at vise kådhed og hysterisk begejstring, mens andre bliver rådvilde og utrygge, i selskab med børn (og voksne), som kan og tør udvise, ked af det hed, vrede og frustration… Ligesom nogle voksne er flove over, skammer sig og føler sig som utilstrækkelige forældre, når de har hævet stemmen, råbt eller skældt, deres børn, ud! Jeg oplever, at rigtig mange familier ønsker et ”glansbillede” ud af til, mens følelsen indeni er modsatrettet! Måske har vi nogle enkle, vi kan tale med om det svære og uoverskuelige, men flere af dem jeg taler med, føler sig alene i usikkerheden og sårbarheden, i forældrerollen og familielivet generelt. De giver udtryk for at føle sig forkerte og alene. Og de ved ikke hvem de kan tale med om dette… Det synes jeg, er en kedelig tendens, som understøtter artiklen, i forhold til, at ikke hele følelsesregistret er legalt. Jeg opfordre til at vi, som forældre, husker os selv (og hinanden) på, at alle følelser er okay! Gråd, vrede og frustration kan være nogle menneskers måde at ”tale” på, i situationer, hvor de ikke har ord der rækker! Jeg er ikke bange for hysterisk begejstring og ej heller for vrede, tåre og frustration. Jeg tænker ikke vi skal have gjort (helt) kål på hævede stemmer og skæld ud… Min overbevisning er, at børn der vokser op i kærlige hjem, med omsorgsfulde og ansvarlige forældre, der nogle gange råber, skælder ud og græder, bliver robuste børn, der er klædt på til at være i verden, med det verden består af – om vi vil det eller ej! Og børn, der har oplevet ”krig” i kærlighedens tegn, ved at over skyerne er himlen altid blå, hvilket igen vil medføre en robusthed, i forhold til at rumme hele følelses registret! Håber dette giver svar nok og TAK for indsparket <3

Følelser