Forældrevejledning

Min overbevisning er at, børn gør det der giver mening for dem at gøre…

Nogen gange kan vi, som forældre, være hovedrystende uforstående over at vores børn handler og er i verden, på den måde de er! Vi synes jo vi fortæller dem hvad de skal gøre, hvad der er bedst og “hvor svært kan det egentlig være”…

Jeg mener at vi, som forældre, har det overordnet ansvar for børnenes og familiens generelle trivsel!!!

Min holdning er, at livet ikke nødvendigvis skal være konfliktfrit. Der er rigtig meget læring i at komme gennem en konflikt og som mange af os ved, så flyver drager bedst i modvind. Det vigtige er, til gengæld, at vi, som forældre, har nogle konstruktive og hensigtsmæssige redskaber, som fører til konfliktløsning, som vi kan bruge i samspil med hinanden og vores børn, så de (også) går ud i verden med en “værktøjkasse” fuld af brugbare redskaber, samspils regler og metoder.

Netop denne “værktøjkasse” tilbyder Familielivet i fokus, gennem professionel kompetent, pædagogisk støttende og ressourcefokuseret vejledning.

Målet med at modtage forældervejledning er at;

  • Ruste dig/Jer, som forældre, til at være der for dit/dine/Jeres barn/børn, når der er allermest brug for det
  • Samle nye kræfter  så du/I føler dig/Jer rustet til at tage kampen op og håndtere de konflikter – store som små – der opstår i hverdagen
  • Få konstruktive og hensigtsmæssige redskaber, som fører til konfliktløsning og mindre skæld ud

Jeg vil lytte til Jeres – eller måske blot mors eller fars – bekymringer og konkrete konflikter og udfordringer, ift. det at være forældre i dagens Danmark!

Vejledning kan gives i eget hjem eller i mine lokaler, gennem samtale (face to face, web, mail, telefonisk). Alt efter behov vil der kunne vejledes ud fra observationer i dit/Jeres hjem/institution/skole, dine/Jeres beskrivelser – mundtlige eller skriftlige eller ud fra video optagelser.