Personligt

  • Jeg tror på, at alle forældre ønsker det bedste for deres børn.
  • Jeg tror på, at der er ubetinget kærlighed fra forældre til deres børn.
  • Jeg tror på, at alle forældre, gør det bedste de kan, i samspillet med deres børn.

Min oplevelse er, at rigtig mange – også ganske almindelige – familier oplever konflikter og udfordringer i hverdagen og at disse nogle gange kan medføre (uoverskuelig) frustration og bekymring hos forældrene.

I perioder kan konflikterne, måske, fylde så meget, at vi, som forældre, ikke kun mærker en frustration, men også en sårbarhed, usikkerhed, bekymring, utilstrækkelighed og ikke mindst en dårlig samvittighed, som vi ikke ved hvordan vi skal forholde os til…

Som mor til tre sprællevende og skønne børn, kender jeg også personligt til de situationer og følelser, hvor det hele, for en stund, virker uoverskueligt. Jeg har også stået i situationer, hvor jeg mærkede usikkerhed og ikke mindst sårbarhed i forældre rollen og hvor gode råd var dyre. Jeg har mærket lysten til at bevare min bekymring, frustration, afmagt og følelse af utilstrækkelighed og uvidenhed, for mig selv og i stedet blot smile til verden og lade den smile tilbage til mig… Heldigvis er jeg aldrig nået helt så langt ud!

I dagens Danmark er der ubegrænset mulighed for at vi, som forældre, kan blive (over?)informeret omkring børneopdragelse og familieliv, her, der og alle steder fra. Vi kan sætte os bag et blad, en bog eller skærm og søge oceaner af information omkring emner som børneopdragelse, søvn – mareridt, sund mad – kræsenhed, skæld ud – eller lad hellere vær´ og familielivet generelt! Dette ser jeg ikke udelukkende som positivt. Min erfaring er nemlig at det kan skabe endnu mere dårlig samvittighed, usikkerhed og ikke mindst forvirring, hos forældrene.

Jeg personligt, har til gengæld heldigvis, i de situationer, være så heldig at der altid har stået en eller anden venlig og omsorgsfuld sjæl, der har givet mig muligheden for at åbne op, også for det svære, og hjælpe mig med at se klart og derfra fremadrettet handle efter mine grundlæggende værdier og ikke mindst den måde jeg gerne vil være forælder på. Det kræver mod! Men heldigvis har jeg lært at turde være mere åben, når jeg mærker usikkerheden og sårbarheden “banke på” og jeg er overbevist om, at på den lange bane, gavner det både mine børn, mig selv og mit ægteskab.

Den forskel jeg oplever i forbindelse med at forældre modtager og opsøger personlig familievejledning kontra viden via f.eks. sociale medier er, at vejledningen bliver konkret og specifik i forhold til familiens konkrete udfordringer. De enkle fif og gode råd, jeg vil kunne give, er konkrete redskaber, skabt ud fra dine/Jeres specifikke ønsker og behov i dit/Jeres familieliv, som du/I vil kunne tage i brug og benytte øjeblikkeligt og med “mig i baghånden” som en støttende “livline”.

Igennem mit arbejde som pædagog og familievejleder har jeg altid vægtet samarbejdet, rådgivningen og den støttende samtale med forældrene til de børn, jeg har mødt på min vej. Jeg ser det som min fornemme opgave, at guide og støtte forældrene, så de mærker ro i forhold til at tage det ansvar der hører sig til at være forældre i dagens Danmark. Jeg har fokus på, at min vejledning matcher de udfordringer forældrene kommer til mig med og jeg giver konkrete redskaber, som giver mening for forældrene og derfor kan integreres i familielivet.

I mit samarbejde med forældre, har jeg fået tilbagemeldinger om, at forældrene har følt sig hørt og mødt på en måde, der blandt andet har givet dem ”blod på tanden” i forhold til at ”tage kampen op” i samspillet med deres børn. De har, med de konkrete redskaber jeg har foræret dem, over (relativt) kort tid fået ændret, ikke kun, et enkelt barns trivsel, men også søskende forhold og familien generelt, har mærket mere balance og harmoni.