Familievejledning

Min overbevisning er, at der opstår konflikter i alle familier!!!

Og for mig er der hverken noget farligt, forkert eller, for den sags skyld, flovt over at der opstår konflikter i en familie. Der hvor jeg først oplever, at det kan være “farligt” er, når vi, som forældre, ikke tager ansvar for det vi fornemmer og oplever omkring den enkeltes eller familiens generelle trivsel, eller rettere mistrivsel.

Jeg opfordrer alle forældre til, at tage sig selv og sine børn alvorligt. Når vi, som forældre, fornemmer mistrivsel, uoverskuelige og ikke mindst tilbagevendende konflikter, bekymringer, udfordringer og problemer, hos og omkring vores barn/børn, eller i familielivet overordnet, er mit bedste råd, at søge professionel kompetent vejledning.

Netop denne professionelle kompetente, pædagogisk støttende og ressourcefokuseret vejledning til den helt almindelige familie, tilbyder Familielivet i fokus.

Målet med at modtage familievejledning er at;

  • Højne den enkeltes og familiens generelle trivsel
  • Minimere konflikter og skæld ud
  • Det enkelte familiemedlem, får redskaber til at reagere og agere hensigtsmæssigt
  • Genfinde balancen og roen i familielivet

Vejledningen gives efter behov, til mor & far, mor eller far, sammenbragte, Jer der (måske) er på vej fra hinanden, et eller flere børn, bedsteforældre eller andre omkring familien.