ANERKENDELSE
handler om

At acceptere vi har forskellige oplevelser af en situation

Vi har forskellige virkeligheder

At være nysgerrig på at forstå hinandens virkelighed

Vær detektiv

At stille nysgerrige, åbne og undrende spørgsmål

UDEN vurdering

At tro på der er en god hensigt

Børn er ikke udspekuleret

At spejle handlinger og adfærd

Gentag hvad dit barn lige sagde

Gør hvad dit barn lige gjorde

At gisne følelser

Gæt på hvad dit barn MÅSKE tænker og føler

At hjælpe videre

Flyt fokus

Tal i fredstid

Tal om alternative handlemuligheder

At ANERKENDE SIT BARN handler IKKE om at barnet får sin vilje!