Jeg har et stabilt fundament, når jeg holder foredrag om hvad der rør sig i familielivet.

Dette fundament er skabt på grundlag af diverse uddannelser, hvor jeg har tilegnet mig en bred og dybdegående teoretisk viden. Yderligere har jeg mange års praksiserfaring, i både vuggestue, børnehave, skole og i arbejdet med udsatte og sårbare børn, unge og familier.

  • Mindre skældud, færre konflikter og børn der hører efter
  • Opdragelse med inddragelse
  • Forældre sammenhold - Hvordan forbliver vi et team, også når vi er uenige
  • Søskende - Hvordan støtter vi som forældre søskendeforholdet
  • Forældre anno 20..
  • Børn og søvn
  • Børn & unge på de sociale medier - Hvordan støtter vi som forældre
  • Fællesskab fælles ansvar - Kan vinkles med - Samarbejde mellem inst/skole og hjem
  • Anerkend dit barn og styrk dets selvværd og selvtillid
  • Teenager i huset - Der er håb forude

Ved foredragene gives relevant teoretisk indblik i børn og unges udvikling. Med en anerkendende og ressourceorienteret tilgang gives yderligere enkle fif og gode råd til, hvordan man som forældre kan agere hensigtsmæssigt, med fokus på mere trivsel hos den enkelte og i, hele familien generelt.

Ud over de nævnte foredrag, kan et foredrag skræddersyes til en bestemt målgruppe, med ønsket om et specifikt emne. Foredrag kan gives i institutioner, på skoler, idrætsklubber (Jeres lokaler) eller mine lokaler. Det kunne ligeledes være et input til et forældrearrangement, f.eks. det næste bestyrelsesvalg eller til et personalemøde, ligesom det vil kunne bruges i mindre grupper, når f.eks. mødre gruppen skal mødes.

Ønsker du at høre mere om disse ydelser, blive klogere på hvad det vil koste og ikke mindst sammen med mig finde den bedste måde at få mere trivsel ind i din familie, er det eneste det kræver at du kontakter mig.