Jeg vejleder også enkeltpersoner og par, som ikke har børn.

Når de kontakter mig, kan det handle om ønsket om og behovet for hjælp til at undgå eller bearbejde stress, finde ro i de aktuelle livsvilkår eller der kan være udfordringer,
som med fordel kan vendes med en professionel, så de ikke overskygger hverdagen.

I forbindelse med forælder- og familie-vejledning, er der ofte efterfølgende eller sideløbende efterspørgsel på individuelle- og par-samtaler.

Individuelle samtaler har oftest fokus på, hvordan den enkelte forældre kan finde hjem i sig selv, være tro mod sig selv og finde ro i at leve med familielivet i fokus.
Sammen sætter vi fokus på de oplevede udfordringer og ikke mindst de ønsker, der er for fremtiden. I processen giver jeg råd, vejledning og konkrete redskaber, som hjælper den enkelte.

Parsamtalerne handler oftest om, hvordan forældre kan stå stærke sammen, i samspillet med børnene og stadig “få lov til” at være sig selv og være tro mod sig selv. Der kan også sættes fokus på “Hvordan plejer og bevarer vi kærligheden” eller “Hvordan genfinder vi kærligheden”, ligesom jeg også bliver brugt når det er besluttet at forældrene ikke skal være sammen længere, men stadig ønsker at stå stærke sammen - hver for sig.

Ønsker du at høre mere om disse ydelser, blive klogere på hvad det vil koste og ikke mindst sammen med mig finde den bedste måde at få mere trivsel ind i din familie, er det eneste det kræver at du kontakter mig.