Jeg tilbyder spædbarnsterapi, som kan hjælpe dit barn, uanset alder, med at finde ro i sig selv, sine livsvilkår og ikke mindst oplevelser fra tidligere i livet, som kan have
sat traumatiske spor.

Det kan fx være ift.:

 • En overvældende og måske for tidlig fødsel
 • Sygdom (hos barnet selv eller en nær person)
 • Adskillelse (fx skilsmisse, død), sorg og savn
 • Konflikt mellem betydningsfulde voksne (fx forældres skilsmisse)

Målet med at modtage spædbarnsterapi er at;

 • Skabe mere ro i og omkring barnet
 • Styrke barnets selvværd, selvfølelse og selvindsigt
 • Sikre et solidt fundament og grobund for en sund udvikling

Jeg tilbyder samtaler med børn og unge mennesker, som kan hjælpe dit barn med at få skabt forståelse, sammenhæng og mening i livet.

Det kan fx være ift.:

 • Lavt selvværd – En svag selvfølelse
 • For tidligt fødte (Præmature)
 • Tidlige traumer – f.eks. tidligt skadede
 • Angst – Tilbagevendende og måske styrende for barnets adfærd
 • Sociale udfordringer – De føler sig måske alene og venneløs
 • Følelsesmæssige/Emotionelle udfordringer – De føler sig triste, deprimeret, stresset eller forkerte, har præstationsangst eller er i tvivl om hvem og hvordan de gerne vil være i verden

Jeg har samtaler med teenager, der føler sig forvirret og usikre i verden. Måske, er der gået hårdknude i kommunikationen mellem forældre og teenager og det vil være
hensigtsmæssigt med en “mægler”, der vil kunne hjælpe begge parter til at lytte og forstå hinandens hensigt i konkrete situationer.

Spædbarnsterapien, børne- og unge- samtalerne kan gives i eget hjem eller i mine lokaler. Alt efter barnets/den unges alder, kan du/I, som forældre, skulle deltage – både i form af at give Jeres version af fx spædbarns-tiden eller som “bisidder”, så både barn og forældre hører samme fortælling. Ligesom det kan være hensigtsmæssigt, at jeg hjælper med at få formidlet og sikret at det der fylder for det unge menneske bliver forstået og modtaget af forældrene, så I som familie kan se fremad og har gode oplevelser med at kommunikere, forstå, respektere og acceptere hinanden.

Ønsker du at høre mere om disse ydelser, blive klogere på hvad det vil koste og ikke mindst sammen med mig finde den bedste måde at få mere trivsel ind i din familie, er det eneste det kræver at du kontakter mig.