Som udgangspunkt ser jeg livet som en legeplads, med mulighed for evig læring og uddannelse, for den der ønsker det. Den enkelte vil i selskab med sig selv og andre, kunne søge nye måder at “bestige klatrestativet” på, nye lege vil kunne opstå og i takt med at du bliver både ældre og større, vil døre både åbne og lukke sig i forhold til hvad der er af muligheder.

For mig er livet fuld af læring – Formen er flydende og processen evig. Selvom det, til tider, kan være hårdt at leve livet med den overbevisning, så trives jeg (bedst) med at forholde mig til de situationer jeg havner i og reflektere over hvad læren i den givne situation må være.

Også på det teoretiske plan, ynder jeg uddannelse. Jeg ser mig selv, som evigheds student og blandt andet gennem mit medlemsskab af Pædagogisk Bogklubs læserpanel, bliver jeg holdt konstant opdateret litterært.

Af dokumenteret uddannelse har jeg;

 • Pædagog (2002)
 • Kursus, ”Børn og motorik” v/ Bente Pedersen og Anne Brodersen (under pædagogstudiet)
 • Kursus, ”Grænseoverskridende friluftsaktiviteter”, Sverige (under pædagogstudiet)
 • Kursus, ”D. Sterns teorier og Relationspsykologi” v/ A. Brøner (2005)
 • Projektudvikler v/ Attractor (2006)
 • PD – Gruppe- og organisationspsykologi, CVU Jelling (2007)
 • PD – Videnskabsteori og pædagogik, CVU Jelling (2007)
 • PD – Vejledning og supervision, CVU Fyn (2007)
 • PD – Praktikvejleder uddannelsen, CVU Jelling (2007)
 • PD – Udviklings- og personligheds-psykologi, CVU Jelling (2008)
 • PD – Afgangsprojekt, University College Lillebælt, Vejle (2009)
 • PD – Pædagogik i forhold til udsatte børn (inklusion), VIA Gedved (2011)
 • Kursus, ”Spædbarnsterapi & børnesamtaler” v/ Inger Poulsen (2013)
 • Kursus, ”Joyful Playing” Psykiatrien i Region Syddanmark, ATT (2014)
 • AKT og inklusion, modul 1 & 2, University College Lillebælt, Vejle (2015)
 • 1-årig uddannelse i mentalisering (2019)

Derud over har jeg været til mange foredrag og en dags kurser, som har givet mig et teoretisk indblik i;

 • Den anerkendende tilgang
 • Systemiske metoder
 • Narrative metoder
 • Kognitive metoder
 • For tidligfødte børn (præmature)
 • Børn med angst
 • Børn med stress
 • Børn med diagnoser og handicaps
 • Metalisering og spejling af følelser og handlinger
 • Skyggebørn
 • En hård opvækst
 • Et liv med diagnose