I Familielivet i fokus arbejdes også sammen med kommuner, institutioner og virksomheder.

VIRKSOMHEDER kontakter mig, blandt andet, med ønsket om oplæg og foredrag til de ansatte, om fx “Vigtigheden af at skabe sammenhæng i arbejds- og fritids-liv”. Det kan også være med ønsket om, at medarbejderne skal have mulighed for samtaler, sparring og vejledning, med fokus på at skabe sammenhæng og balance i livet generelt.

INSTITUTIONER, SKOLER & DIVERSE FORENINGER kontakter mig, med ønsket om min deltagelse på personalemøder, forældremøder, bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Jeg kan i disse tilfælde afholde workshops, lave kortere eller længere oplæg eller holde et helt ordinært foredrag, med fokus på et specifikt emne.

KOMMUNER drager allerede nu nytte af mine kompetencer og erfaringer som familiekonsulent, ungekonsulent, mentor, afløsning & aflastning, §54 støtte/kontaktperson samt §82 og §85 støtte/kontaktperson.

Ønsker du at høre mere om disse ydelser, blive klogere på hvad det vil koste og ikke mindst sammen med mig finde den bedste måde at få mere trivsel ind i din familie, er det eneste det kræver at du kontakter mig.