SELVVÆRD
handler om

At vide at man er noget værd “bare fordi”

“Jeg er noget værd, bare fordi jeg er mig selv”

At vide man er okay, uanset hvordan man har det

“Jeg er okay, både når jeg er træt, glad, trist, sur, stille og sprudlende”

At vide andre har lyst til at være sammen med mig

“Uanset hvordan jeg har det og hvor langt mine evner rækker”

At vide at min oplevelse og mine grænser respekteres

“Andre tillægger min oplevelse værdi og accepterer mit ”ja/nej”

At vide “jeg er sådan én der er værd at hjælpe”

Hjælpen er tilgængelig, når noget er svært

SELVTILLID
handler om

At have tillid til sig selv

“Jeg tror på mig selv… også når noget er svært”

At vide man er god til noget

“Jeg er dygtig/god til…”

At tro på sig selv

“Det jeg ikke kan lige nu, det kan jeg lære”