Min overbevisning er, at der opstår konflikter i alle familier!!!

Og for mig er der hverken noget farligt, forkert eller, for den sags skyld, flovt over at der opstår konflikter i en familie. Der hvor jeg først oplever, at det kan være “farligt” er, når vi, som forældre, ikke tager ansvar for det vi fornemmer og oplever omkring den enkeltes eller familiens generelle trivsel, eller rettere mistrivsel.

Jeg opfordrer alle forældre til, at tage sig selv og sine børn alvorligt. Når vi, som forældre, fornemmer mistrivsel, uoverskuelige og ikke mindst tilbagevendende konflikter, bekymringer, udfordringer og problemer, hos og omkring vores barn/børn, eller i familielivet overordnet, er mit bedste råd, at søge professionel kompetent vejledning.

Netop denne professionelle kompetente, pædagogisk støttende og ressourcefokuseret vejledning til den helt almindelige familie, tilbyder Familielivet i fokus.

Målet med at modtage familievejledning er at;

  • Højne den enkeltes og familiens generelle trivsel
  • Minimere konflikter og skæld ud
  • Det enkelte familiemedlem, får redskaber til at reagere og agere hensigtsmæssigt
  • Genfinde balancen og roen i familielivet

Vejledningen gives efter behov, til mor & far, mor eller far, sammenbragte, Jer der (måske) er på vej fra hinanden, et eller flere børn, bedsteforældre eller andre omkring familien.

Min overbevisning er at, børn gør det der giver mening for dem at gøre…

Nogen gange kan vi, som forældre, være hovedrystende uforstående over at vores børn handler og er i verden, på den måde de er! Vi synes jo vi fortæller dem hvad de skal gøre, hvad der er bedst og “hvor svært kan det egentlig være”…

Jeg mener at vi, som forældre, har det overordnet ansvar for børnenes og familiens generelle trivsel!!!

Min holdning er, at livet ikke nødvendigvis skal være konfliktfrit. Der er rigtig meget læring i at komme gennem en konflikt og som mange af os ved, så flyver drager bedst i modvind. Det vigtige er, til gengæld, at vi, som forældre, har nogle konstruktive og hensigtsmæssige redskaber, som fører til konfliktløsning, som vi kan bruge i samspil med hinanden og vores børn, så de (også) går ud i verden med en “værktøjkasse” fuld af brugbare redskaber, samspils regler og metoder.

Netop denne “værktøjkasse” tilbyder Familielivet i fokus, gennem professionel kompetent, pædagogisk støttende og ressourcefokuseret vejledning.

Målet med at modtage Forældre- og familievejledning er at;

  • Ruste dig/Jer, som forældre, til at være der for dit/dine/Jeres barn/børn, når der er allermest brug for det
  • Samle nye kræfter  så du/I føler dig/Jer rustet til at tage kampen op og håndtere de konflikter – store som små – der opstår i hverdagen
  • Få konstruktive og hensigtsmæssige redskaber, som fører til konfliktløsning og mindre skæld ud

Jeg vil lytte til Jeres – eller måske blot mors eller fars – bekymringer og konkrete konflikter og udfordringer, ift. det at være forældre i dagens Danmark!

Vejledning kan gives i eget hjem eller i mine lokaler, gennem samtale (face to face, web, mail, telefonisk). Alt efter behov vil der kunne vejledes ud fra observationer i dit/Jeres hjem/institution/skole, dine/Jeres beskrivelser – mundtlige eller skriftlige eller ud fra video optagelser.

Ønsker du at høre mere om disse ydelser, blive klogere på hvad det vil koste og ikke mindst sammen med mig finde den bedste måde at få mere trivsel ind i din familie, er det eneste det kræver at du kontakter mig.