Mit hjerte har altid banket for at hjælpe og passe på andre. Jeg var ikke ret gammel, før jeg, med hjælp fra min mor, havde mit første barnepige job og siden er det gået slag i slag. Jeg har, før jeg blev uddannet, været Au Pair i London, medhjælper i en engelsk børnehave, medhjælper i forskellige vuggestuer og børnehaver i Danmark. Jeg har haft forskellige barnepige jobs, været aflastning person, i familier med et barn med et handicap og været tilknyttet et “børne hotel”, for børn med særlige behov.

Så erfaring har jeg masser af.

Som uddannet pædagog, har jeg arbejdet i vuggestue og børnehave. Her fra har jeg en bred erfaring med, blandt andet;

 • Den sproglige udvikling – herunder også tosprogede
 • Den motoriske udvikling
 • Renlighed – af med bleen og væk med sutten
 • Børn og søvn – sammenhængende søvn, mareridt og ikke mindst putte ritualer
 • Leg – og legens betydning
 • Den sunde udvikling – selvværd og selvtillid
 • Tilknytningsadfærd – Den gode start i institution
 • Gode spisevaner kontra kræsenhed – Det gode måltid
 • Udeliv – Friluftsliv
 • Den anerkendende tilgang
 • Forskellige kulturelle levemåder
 • Forældresamarbejde – Vejledning og rådgivning

Jeg har arbejdet som støttepædagog, med børn med særlige behov, herunder blandt andet, børn med;

 • Forskellige diagnoser og handicaps
 • For tidligt fødte (præmature)
 • Tale/høre udfordringer
 • Motoriske udfordringer
 • Sociale udfordringer
 • Følelsesmæssige (emotionelle) udfordringer
 • Tilknytnings forstyrrelser/separation angst
 • Adoptivbørn
 • Angst
 • Tilbagevendende mareridt – Søvnløshed
 • Spiseforstyrrelser

Jeg har været ansat, som pædagog, på en skole, med elever med socio- emotionelle udfordringer, hvor jeg blandt andet lagde vægt på;

 • Børnesamtaler
 • At eleverne fik større selvindsigt
 • At eleverne fik en mere stabil selvfølelse – bedre selvværd og selvtillid
 • At eleverne fik succes oplevelser – og udviklede sig personligt, socialt og fagligt
 • At minimere følelsen af mobning, hos og blandt eleverne
 • At minimere følelsen af stress, hos eleverne

Yderligere bliver jeg brugt som ekspert, i blandt andet VORES BØRN, jeg underviser freelance på UCL (kurser og efterudannelse) og er ekstern bedømmer på UCL (videregående uddannelser/pædagog) og arbejder som Samværskonsulent, hvor jeg er med til at sikre hensigtsmæssige samvær for anbragte børn og deres biologiske forældre.

Jeg arbejder ressourcefokuseret, med vished om relationens betydning. Jeg har altid fokus på den sunde normale udvikling og ser det som min fornemme opgave, med en anerkendende tilgang at møde, støtte, styrke og tilpas forstyrre, så den enkelte opnår succesoplevelser og får redskaber til at kunne finde indre styrke, udvikle sig og ikke mindst mærker mod, til at være i livet, med alt hvad det betyder. Dette gør jeg ud fra og med opmærksomhed på den enkeltes iboende ressourcer og kompetencer.